Regulamin

1. Operatorem serwisu internetowego www.kamienicapanska.pl jest Spółka VIA Polonia S.A. siedzibą przy ul. Bystrej 7; 61-366 Poznań, posiadającą NIP: 972-120-54-35 i REGON: 301229913, zwaną w dalszej części umowy Spółką.

2. Serwis dostępny jest w domenie internetowej www.kamienicapanska.pl i zawiera informacje o Spółce a także jej inwestycjach zrealizowanych, będących w trakcie realizacji i planowanych.

3. Serwis www.kamienicapanska.pl nie prowadzi sprzedaży a jedynie informuje o ofercie Spółki.

4. Prezentowane na stronie materiały mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty sprzedaży w sensie rozumianym przez Kodeks Handlowy.

5. Wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne wykorzystane na stronie www.kamienicapanska.pl chronione są prawem autorskim. Użytkownik nie może ich kopiować, reprodukować, modyfikować ani przekazywać osobom trzecim.

6. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Spółki umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w serwisie www.kamienicapanska.pl

7. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności serwisu www.kamienicapanska.pl oraz wszelkie inne zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres www.kamienicapanska.pl.

8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych serwisu www.kamienicapanska.pl.